1.หากพิน็อคคิโอโกหก "จมูกของผมจะยาวขึ้นเดี๋ยวนี้แหละ" เป็นข้อความเท็จ
เมื่อพิน็อคคิโอโกหก จมูกของพิน็อคคิโอจะยาวขึ้น
จมูกของพิน็อคคิโอยาวขึ้น
"จมูกของผมจะยาวขึ้นเดี๋ยวนี้แหละ" เป็นข้อความจริง

ผิดกฎทางตรรกศาสตร์โดยสิ้นเชิง
(เป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)


2.พิน็อคคิโอพูดความจริง "จมูกของผมจะยาวขึ้นเดี๋ยวนี้แหละ" เป็นข้อความจริง
จมูกของพิน็อคคิโอยาวขึ้น
จมูกของพิน็อคคิโอยาวขึ้นก็ต่อเมื่อพิน็อคคิโอโกหก
"จมูกของผมจะยาวขึ้นเดี๋ยวนี้แหละ" เป็นข้อความเท็จ
 
ขอให้สนุกครับ

Comment

Comment:

Tweet

แล้วตกลงมันจะยาวไหม?

#1 By por_kk on 2011-08-12 17:33