1.หากพิน็อคคิโอโกหก "จมูกของผมจะยาวขึ้นเดี๋ยวนี้แหละ" เป็นข้อความเท็จ
เมื่อพิน็อคคิโอโกหก จมูกของพิน็อคคิโอจะยาวขึ้น
จมูกของพิน็อคคิโอยาวขึ้น
"จมูกของผมจะยาวขึ้นเดี๋ยวนี้แหละ" เป็นข้อความจริง

ผิดกฎทางตรรกศาสตร์โดยสิ้นเชิง
(เป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)


2.พิน็อคคิโอพูดความจริง "จมูกของผมจะยาวขึ้นเดี๋ยวนี้แหละ" เป็นข้อความจริง
จมูกของพิน็อคคิโอยาวขึ้น
จมูกของพิน็อคคิโอยาวขึ้นก็ต่อเมื่อพิน็อคคิโอโกหก
"จมูกของผมจะยาวขึ้นเดี๋ยวนี้แหละ" เป็นข้อความเท็จ
 
ขอให้สนุกครับ
จิตใจทำด้วยอะไรเนี่ย ป่าเถื่อนจริงๆ

ก็จริงของมัน

posted on 25 Jul 2011 14:07 by froster
 
ಠ_ಠ